A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Things to do in Sóc Tr?ng, VN

Buddhist Temple
Buddhist Temple

While Mahayana Buddhism flourishes in Vietnam, the number of followers of the Theravada Buddhism is considerably significant. The most remarkable feature of Buddhism in Vietnam is the integration of Buddhist, Taoist and Confucian traditions.

Chùa Khléang
Chùa Khléang

Sóc Trăng ( listen) is a city in Vietnam. It is the capital of Sóc Trăng Province. It was upgraded from a town (thị xã) to a city following decree 22/2007/NĐ-CP on 8 February 2007.

Chùa La Hán
Chùa La Hán

VN-52: Mã bưu chính: 95xxxx: ... tận tay hái trái bần chín mọng đem về nấu canh chua cơm mẻ, ... Chùa La Hán, ...

Museum Soc Trang Province
Museum Soc Trang Province

Sóc Trăng ( listen) is a city in Vietnam. It is the capital of Sóc Trăng Province. It was upgraded from a town (thị xã) to a city following decree 22/2007/NĐ-CP on 8 February 2007.

Sông Maspéro
Sông Maspéro

VN-52: Mã bưu chính: 95xxxx: ... Khu du lịch Song Phụng, Cù Lao Dung ... (sông Maspero) tại trung tâm thành phố Sóc Trăng.