A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Things to do in Thành Ph? TháI Nguyên, VN

Entertainment Center MR..BEAN,
Entertainment Center MR..BEAN,

Mr Bean 2017 - Webside ... nhiều người phải "hoang mang" Khi các thanh niên bá đạo sống ảo trên mạng ... chẳng ai dám nuốt 9 tháng song thai ...

source: 24h.com.vn
Gold Falls Temple
Gold Falls Temple

Hung Kings Temple, located on Nghĩa Lĩnh Mountain, 175 meters by sea level in Việt Trì city, is a complex of majestic architectures encompassing the Hạ Temple, the Thiền Quang pagoda, the Giếng, Trung and Thuong temples, and King Hung's tomb. The Hạ temple was built in the 15th century and is approached from the Dai Mon Gate.

image: mytour.vn
NúI Võ
NúI Võ

Hai thành phố sẽ bị 'nhấn chìm' nếu vỡ đập hồ Núi Cốc Thành phố Thái Nguyên, Sông Công và hai huyện thị khác sẽ ngập nếu hiện tượng thấm thân đập hồ Núi Cốc không được ngăn chặn.

source: vnexpress.net
image: yeutre.vn
Thai Nguyen Provincial Museum
Thai Nguyen Provincial Museum

Thái Nguyên ( listen) is a city and municipality in Vietnam. It is the capital and largest city of Thái Nguyên Province. The city is listed as a first class city and is the ninth largest city in Vietnam. It has long been famous throughout Vietnam for its tea.